Soilmix

Minimale restfracties

Soiltech is de pionier en marktleider van de soilmixtechniek in Europa. Dankzij de inzet en de expertise van Soiltech kon deze nieuwe techniek verder ontwikkeld worden. Soiltech legde de basis voor zowel de praktische uitvoering als de theoretische benadering en documenteerde de techniek en de rekenmethodiek in een CUR-handboek.


Deze trillingsvrije diepfunderingstechniek gebruikt de aanwezige grond als grondstof voor het maken van diepfunderingselementen. De CSM (cutter soilmix-) frees wordt via een makelaarsgeleide diepfunderingsmachine in de grond gebracht. Tijdens het frezen wordt grout (cement en water) onder druk geïnjecteerd door de voerbuis en met de grond tot een homogeen geheel gemixt. Zo ontstaat er een soilmixmoot in de grond. Een soilmixwand bestaat uit primaire en secundaire moten die deels in elkaar worden gefreesd. Hierdoor krijgen we een gesloten, aansluitende en waterremmende laag.


Deze techniek is uitermate geschikt voor de beschoeiing van bouwputten, voor het plaatsen van waterwerende wanden en funderingen van gebouwen, al dan niet naast bestaande constructies, of voor het stabiliseren van de ondergrond.
Soiltech kan met zijn diepfunderingsmachines soilmixwanden tot 31 meter diep plaatsen.

soilmix1.93 MB
London
Kortrijk
Aalst